Algemene Ornithologische Bond van België De Vogelwereld Algemene Ornithologische Bond van België © AOB - 2014 Belangrijk bericht Na het overlijden van Guido Ceulemans worden zijn taken als volgt herverdeeld: 1. De ledendienst wordt met onmiddellijke ingang overgenomen door José Delfosse. Adres: José Delfosse, Avenue des Champs Clairs 30 te Ophain. Tel.: 02/385.05.98 of 0479/35.30.24 of email: josedelfosse@yahoo.fr Betalingen: BE22 0000 8635 4147 voor 'De Vogelwereld' te 1190 Brussel 2. De ringendienst wordt met onmiddellijke ingang overgenomen door Bert De Vrij. Adres: Bert De Vrij, Berkenlaan 27 te 2980 Halle-Zoersel. Tel. : 03/384.15.25 of 0473/98.29.42 of email: albert.de.vrij@telenet.be Betalingen: BE44 0000 9176 6545 voor 'De Vogelwereld' te 1190 Brussel. 3. Franstalige liefhebbers kunnen, voor wat de ringendienst betreft, verdere info bekomen bij Alphonse Duvivier, Sentier de l'lmpasse 3a te 6224 Wanfercée-Baulet. Tel.: 071/81.41.04 of 0477/67.89.62 email: fonzi1955@msn.com Let wel, ook de ringen van de Franstalige liefhebbers moeten via Bert De Vrij besteld worden. José Delfosse, voorzitter Danny Roels, secretaris. Aan alle secretarissen van AOB-verenigingen wordt vriendelijk gevraagd de laatste ledenlijst opnieuw op te sturen maar:  Dhr José Delfosse,  Avenue Des Champs Clairs 30,     421 Ophain. Email :josedelfosse@yahoo.fr